Civil Megújulási Mozgalom

ÜZENET MINDENKINEK…

Amióta az ember megszületett azonnal elkezdett ásni annak reményében, hogy kincset talál.

A mai napig azonban észre sem vette, hogy valójában csak a saját sírját ássa.

Az ember ezért nem teremthet magának kizárólagos hatalmat sem az “Égben”, sem a Földi létben.

Európában a jelenkori kormányok ideológiája az instrumentalista ideológiával szemben nem az embert tekinti eszköznek, hanem a pénzt ahol az ember nem eszközként, hanem pusztán csak alapanyagként jön számításba. Ebben az erkölcs nélküli kultúra zabáló, és az élő világot mérgező rendszerben az ember már önmagát számolja fel, és csupán egy érzelem nélküli érzékszervek által vezérelt biorobotként létezik tovább.

(CS.I.J.)

1.  Elég volt…

…a bálványimádásból,  a túlterhelésből, az állandó rohanásból, az élvezetek túlhajszolásából, a kiszolgáltatottságból, a gyűlölködésből, az erőszakból, a durvaságból, a gorombaságból, a megalázkodásból, a rettegésből, a szorongásból, a félelemből,  jogaink, és emberi méltóságunk megsértéséből, a haszonlesésből, a gátlástalan profitérdek átveréseiből, a víz, a föld, a levegő megmérgezéséből, értékeink lerombolásából, az egymás elleni negatív előítéletekből, a folytonos egymásra-mutogatásból, a megosztottságból, a tehetetlen csodavárásból…


2. Érezni, szeretni, hinni, tanulni, alkotni, építeni, és… 

3. Tenni akarok:

az erényes-, erkölcsös- értelmes életért, értékeink megőrzéséért, a szépségért, a jóságért, az igazságért,

– önmagamért; az egészségemért, a biztonságomért, a nyugalmamért, a jogaimért, a szabadságomért, az életemért,

– mindannyiunkért; az emberi méltóságunk kölcsönös tiszteletben tartásáért, a korlátlan hatalomvágy megfékezéséért, a megértésért,  a békességért, a szelídségért, a földért, a vízért, a levegőért, ,  a családomért, a településemért az országunkért, Európáért, az egész világért, Magyarország végső megújulásáért.

4. Mozgalmunk hitvallása;  morális kötelezettség-vállalás;

    • az erény-, az erkölcs-, az etikett-, és az etika
    • a tisztesség, a tisztelet, a tudás, és a törvényesség legalapvetőbb követelményinek való feltétlen elkötelezettség.
    • a bennünk lévő spirituális őserő fizikai testünkkel, és szellemünkkel egységben az ami  folyamatosan megújuló erőforrásként létünket, és cselekedeteinket közvetlenül meghatározza.
    • Spirituális énünk képes annak megítélésére, hogy számunkra mi az ami SZÉP, , és IGAZ, illetve jogos, vagy jogtalan. hasznos, vagy haszontalan. Az igazság pusztán az, amit megtapasztalunk. Bárkinek bármikor lehet bármilyen mindannyiunk számára fontos, hasznos, és értelmes észrevétele, javaslata, elképzelése, ötlete, ezért alapvető szükségszerűség, hogy a civilek egyéni tapasztalatain, és önrendelkezési jogán alapuló döntései érvényesülhessenek. 

5. A mozgalom célja:

– a TESTI, LELKI, és SZELLEMI megújulási program megvalósítása.

Értékeink megőrzése iránti önként vállalt       elkötelezettség  jegyében :

    • országosan a Szabad Együttműködési Rendszer (SZER),
    • a települések helyi önkormányzatainál – a Civil Egységkormányzati Rendszer (CER) felépítése.

Nem számít, hogy bármely párt-, állami, vagy kulturális közösség, magánintézmény tagja vagy, hiszen életünk nagy részét magánemberként, vagy családi közösségben éljük mindannyian. Szükségünk van egymásra, egymás megértésére, és jól szervezett harmonikus együttműködésre.

Bocsánat, csak még gondolkodom mivel vagyok. Először a szeretetről.

Vajon miért nem a szeretet, hanem a gyűlölet az, ami uralja az életünket?

Miért határolódunk el egymástól, és csak azokkal tartunk kapcsolatot akik egyetértenek velünk, és kritika nélkül elfogadják azt amit mi akarunk?

Miért nem törekszünk arra, hogy megértsük egymás?

Miért gondoljuk azt, hogy mi különbek vagyunk másoknál?

Miért mondja azt Jézus, hogy szeressük egymást, és mi miért nem vagyunk képesek erre?

Miért akarnak egyes emberek hatalmat szerezni más emberek felett?

Kinek jó az ha a magyarok mindenféle címkéket akasztva a nyakukba harcolnak egymás ellen?

Miért is harcolunk? A hatalomért? Itt valami nem stimmel?! Vajon mi?

Mit is értünk harc alatt? Olyan versengést, amikor az a célom, hogy hatalmam legyen a másik ember felett?!

Van még olyan verseny, – mint például tanulmányi vagy sportverseny –, ahol nem az a cél, hogy uralkodjak a másik ember felett, hanem csupán az, hogy összemérjem a képességeimet a másik emberrel  szemben, és ezáltal tiszteletet, elismerést érdemeljek ki?

Akkor a társadalomban zajló hatalmi harc sérti az alapvető erkölcsi törvényeket?!

További részletek itt!